Een inspirerende visie op lokaal fietsbeleid: de mogelijkheden van de (deel)fiets zijn oneindig!

Na drie editie van Café Futur rond smart mobility was de laatste Café Futur rond mobiliteit een beetje een vreemd eend in de bijt. Het onderwerp was een lokaal fietsbeleid. Eerst kwam de burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, het fietsvriendelijke beleid van zijn stad voorstellen. Nadien stelde Sven Huysmans van The New Drive met enkele praktijkvoorbeelden ideeën voor over hoe Vlaamse steden en gemeenten een fietsvriendelijk beleid kunnen uittekenen.

19275003_10154624273231867_4514976576455732256_n

In Kortrijk werkt men aan een heel aantal aspecten tegelijk om sinds 2013 de stad fietsvriendelijk te maken. Cruciaal hiervoor is enerzijds de infrastructuur en anderzijds de veiligheid voor de fietser. Wanneer aan deze twee randvoorwaarden voldaan is, kan men ook een fietscultuur uitwerken. Dat gebeurt in Kortrijk met het label “Kortrijk Fietst”. Het is de ambitie van Vincent Van Quickenborne om ervoor te zorgen dat elk centrum een fietscentrum wordt, ongeacht of het een stad of een kleinere gemeente is.

In het verhaal van Sven Huysmans van The New Drive was het Nederlands model het uitgangspunt over hoe lokale overheen een fietsbeleid kunnen ondersteunen. In Nederland heeft men de afgelopen decennia vele stappen ondernomen om een coherent fietsbeleid op poten te zetten dat wetenschappelijk onderbouwd is.

In Nederland is men geëvolueerd van car developed naar transport oriented development  in de steden waarbij de fiets en het openbaar vervoer een centrale rol spelen en de toekomst is om te groeien naar hybrid oriented development. Hierbij is de fiets zowel voor – als natransport.

19396607_10154624273546867_7496976829856744498_n

De situatie in Nederland valt niet helemaal te vergelijken met Vlaanderen, daarom maakte Sven Huysmans een vertaling naar de Vlaamse situatie en de kansen die de invoering van basisbereikbaarheid bieden voor de fietser. Dit kan gaan van aandacht voor de fietser op de openbare weg tot het voorzien van voldoende randvoorwaarden zoals fietsparkings, deelfietssystemen …

Uit de vragenronde nadien bleek dat de fiets hip is, al hadden de aanwezigen wel vragen over de plaats van de voetganger in het centrum wanneer men de fietser centraal stelt. Hierop stelde Sven Huysmans dat elke modus zijn eigen plaats moet krijgen. Hij gelooft niet in een conflictmodel dat voor verkeersveiligheid zou zorgen.

Ook de rol van de auto in een aantal voorbeelden die gegeven werden, zorgde voor enige deining bij het publiek. Wanneer bepaalde parkeerplaatsen afgebouwd worden ten voordele van de fietser dan moet er parkeerinfrastructuur bijgebouwd worden. In Kortrijk toont men aan hoe het kan en hoe de auto en de fietser samen een plaats krijgen op de openbare weg. Bovendien ziet Sven Huysmans een toekomst waarbij het autobezit afneemt en autodelen (al dan niet met een zelfrijdend voertuig) toeneemt.

19399829_10154624273901867_73913137810017647_n

Met deze inspirerende presentaties ronden we deze reeks van Café Futur af. Enkele verfrissende ideeën zullen verder meegenomen worden en tot interessante debatten leiden.