In Café Futur serveren bevlogen sprekers hun ideeën voor morgen. Aan jou de vrijheid om ze al dan niet te smaken. Een after work die je gedachten verzet, je blik verruimt, je netwerk verbreedt en natuurlijk de innerlijke mens versterkt.

In 2016 wijden we het seizoen integraal aan onderwijs. Waarom onderwijs? Omdat het mensen sterker maakt. Door gelijke kansen te bieden. Of door uitmuntend te zijn. Liefst beide. En liefst tegelijk. Want elk uniek talent verdient de kans om zich maximaal te ontplooien. Meer weten? Klik hier.

 

bordje

 

Programma

Diversiteit in het onderwijs: probleem of opportuniteit? – Di 03/05, 18u00

Net als de samenleving worden klaslokalen en speelplaatsen alsmaar diverser. We kijken gefascineerd toe hoe het onderwijs met die uitdaging omgaat. Hopen we immers niet dat daar de sleutel ligt voor een positief samenlevingsverhaal?

Professor Piet Van Avermaet (UGent) komt toelichten hoe we de kansen die diversiteit biedt, best kunnen benutten en gaat met name dieper in op meertaligheid in het onderwijs. Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) stelt vooraf de Antwerp Children’s Zone voor, een beloftevol project dat kinderen in zwakkere grootstedelijke wijken sterker wil maken.

Een verslag van deze kleurrijke avond? Dat vind je hier.

Zorgt de kleuterschool voor meer gelijke kansen– Woe 8/06, 18u00

Onderzoek toont aan dat voorschoolse ervaringen (kinderopvang en kleuterschool) een positief effect hebben op de latere schoolloopbaan. Die effecten zijn vaak nog zichtbaar tot in de late adolescentie en zelfs tot in de volwassenheid.

Tegelijk stellen we vast dat in Vlaanderen kinderen uit kansengroepen vaker afwezig zijn in de kleuterschool. Dan lijkt de oplossing eenvoudig: als al die kinderen nu eens wat vaker aanwezig zouden zijn, is de ongelijkheid in ons onderwijs dan niet voor een groot deel opgelost?

Prof. Dr. Michel Vandenbroeck (UGent), expert in de ontwikkeling van jonge kinderen en kinderopvang, komt tekst, uitleg en bovenal nuance verschaffen. Emilie Breuers, directrice van BSGO De Stadsmus in Oudergem, komt getuigen over het belang van kleuterparticipatie vanuit haar dagelijkse praktijkervaring.

De avond herbeleven? Hierzo.

Alles begint bij … de leerkracht – Woe 14/09, 18u00

Geen onderwijs zonder leerkrachten. Toch lijken er tal van problemen te zijn met de status van het beroep, de carrièremogelijkheden en ook de werkdruk. Prof. Dr. Jan Elen (KUL) presenteert op 14 september zijn visie op het lerarenberoep met de lezing “Maak van leraar een vrij beroep”.

Inschrijven voor deze avond doe je hier.

Wat denkt de student? Over jongerenparticipatie. – Woe 05/10, 18u00 

We doen het voortdurend: nadenken over wat onze jongeren nu precies moeten kennen en kunnen om hun diploma te verdienen. Maar, wat vinden ze daar zélf van? Het is tenslotte hun toekomst. Dat vraagt om inspraak en participatie. Een debat met o.a. Lora Hasenbroekx (Vlaamse Scholierenkoepel) & Jonathan Hooft (Vlaamse Vereniging voor Studenten) over eindtermen, oriëntatieproeven, burgerschap en jongerenparticipatie in het onderwijs.

Studiedag Onderwijs – Za 22/10

Programma, locatie & tijdstip wordt later meegedeeld

Sprekers 2016

Deze mensen komen ideeën over het onderwijs delen

Piet Van Avermaet

Piet Van Avermaet

Diversiteit in het onderwijs di 03/05

Prof. Dr. Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL), verbonden aan de UGent. Het SDL voert onderzoek naar (omgaan met) diversiteit in leercontexten. Dit leidt regelmatig tot vormingen en coachingspakketen om mensen in het werkveld te ondersteunen.

Michel Vandenbroeck

Michel Vandenbroeck

Jong geleerd, oud gedaan? woe 08/06

Michel Vandenbroeck is Professor aan de UGent. Hij is expert in de ontwikkeling van jonge kinderen en kinderopvang en voorzitter van het VBJK, het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen.

Lora Hasenbroekx

Lora Hasenbroekx

Wat denkt de student? woe 05/10

Lora Hasenbroeckx is voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel. Op de RADAR, het vergaderforum van de Scholierenkoepel, gaan scholieren met mekaar in overleg en soms in discussie over allerlei onderwijsthema’s.

Jonathan Hooft

Jonathan Hooft

Wat denkt de student? woe 05/10

Jonathan Hooft is voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS), de officiële spreekbuis van de student aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten.

Jan Elen

Jan Elen

Alles begint bij de leerkracht woe 14/09

Jan Elen is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij verzorgt inleidende en verdiepende colleges over onderwijspsychologie en onderwijstechnologie. Sinds 2014 is hij academisch verantwoordelijk van de specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen. Momenteel is hij senior editor van ‘Instructional Science’.

Nieuws vers van ’t vat

Kleuterparticipatie: vroeg begonnen is snel bij de les

Een weetje: liberalen zijn al sinds het ontstaan van België voorstander van de leerplicht. Een zeldzame en fundamentele uitzondering op het liberale pleidooi voor keuzevrijheid. Daarvoor bestaan goede argumenten. Keuzevrijheid in de tijd In de tijdsgeest van de 19de eeuw speelde het terugdringen van kinderarbeid een grote rol. Zelfs het

Doorbreek ééntalig regime in meertalige klassen

Leren kinderen beter Nederlands wanneer ze hun thuistaal ’s morgens aan de schoolpoort moeten achterlaten? Integendeel, zo blijkt. Meertaligheid begeleid toelaten in de klas versterkt net het natuurlijke leerproces – ook van andere talen. Nu diversiteit  de norm is, en niet langer de afwijking op die norm, doen we er goed

2016: hét onderwijsjaar voor Open Vld

Alles begint met onderwijs. Daarom zetten wij daar dit jaar éxtra op in. Open Vld lanceert op 3 mei haar nieuwe Café Futur seizoen over onderwijs. En u bent van harte uitgenodigd. Waarom onderwijs? Omdat het mensen sterker maakt. Door gelijke kansen te bieden. Of door uitmuntend te zijn. Liefst beide. Tegelijk.

Wat & Waar

Café Futur is telkens open vanaf 18u00. Je hoeft je niet als een waaghals in het verkeer te storten, want pas om 19u30 trappen we het inhoudelijke gedeelte af. Zo heb je ook de tijd voor ‘n goed glas en ‘n lekkere hap vooraf. De ideale sfeer dus waar topsprekers, debat en het nakaarten volledig tot hun recht komen. Café Futur sluit telkens om 22u00 de deuren.