In Café Futur serveren bevlogen sprekers hun ideeën voor morgen. Aan jou de vrijheid om ze al dan niet te smaken. Een after work die je gedachten verzet, je blik verruimt, je netwerk verbreedt en natuurlijk de innerlijke mens versterkt.

In 2016 wijden we het seizoen integraal aan onderwijs. Waarom onderwijs? Omdat het mensen sterker maakt. Door kansachterstand te helpen wegwerken. Of door uitmuntend te zijn. Liefst beide tegelijk. Want elk talent verdient de kans om zich maximaal te ontplooien.

Programma

Studiedag Onderwijs – Za 22/10, 9u00 in het Vlaams Parlement

Vier cruciale thema’s voor de toekomst van ons onderwijs en een veelvoud daarvan aan topsprekers. Klik op de afbeelding en ontdek het volledige programma!

14468177_10153837609201867_1745812196717128933_o-2

Diversiteit in het onderwijs: probleem of opportuniteit? – Di 03/05, 18u00

Net als de samenleving worden klaslokalen en speelplaatsen alsmaar diverser. We kijken gefascineerd toe hoe het onderwijs met die uitdaging omgaat. Hopen we immers niet dat daar de sleutel ligt voor een positief samenlevingsverhaal?

Professor Piet Van Avermaet (UGent) komt toelichten hoe we de kansen die diversiteit biedt, best kunnen benutten en gaat met name dieper in op meertaligheid in het onderwijs. Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) stelt vooraf de Antwerp Children’s Zone voor, een beloftevol project dat kinderen in zwakkere grootstedelijke wijken sterker wil maken.

Een verslag van deze kleurrijke avond? Dat vind je hier.

Zorgt de kleuterschool voor meer gelijke kansen– Woe 8/06, 18u00

Onderzoek toont aan dat voorschoolse ervaringen (kinderopvang en kleuterschool) een positief effect hebben op de latere schoolloopbaan. Die effecten zijn vaak nog zichtbaar tot in de late adolescentie en zelfs tot in de volwassenheid.

Tegelijk stellen we vast dat in Vlaanderen kinderen uit kansengroepen vaker afwezig zijn in de kleuterschool. Dan lijkt de oplossing eenvoudig: als al die kinderen nu eens wat vaker aanwezig zouden zijn, is de ongelijkheid in ons onderwijs dan niet voor een groot deel opgelost?

Prof. Dr. Michel Vandenbroeck (UGent), expert in de ontwikkeling van jonge kinderen en kinderopvang, komt tekst, uitleg en bovenal nuance verschaffen. Emilie Breuers, directrice van BSGO De Stadsmus in Oudergem, komt getuigen over het belang van kleuterparticipatie vanuit haar dagelijkse praktijkervaring.

De avond herbeleven? Hierzo.

Alles begint bij … de leerkracht – Woe 14/09, 18u00

Geen onderwijs zonder leerkrachten. Toch lijken er tal van problemen te zijn met de status van het beroep, de carrièremogelijkheden en ook de werkdruk. Prof. Dr. Jan Elen (KUL) presenteert op 14 september zijn visie op het lerarenberoep met de lezing “Maak van leraar een vrij beroep”.

Wat denkt de student? Over jongerenparticipatie. – Woe 05/10, 18u00 

We doen het voortdurend: nadenken over wat onze jongeren nu precies moeten kennen en kunnen om hun diploma te verdienen. Maar, wat vinden ze daar zélf van? Het is tenslotte hun toekomst. Dat vraagt om inspraak en participatie. Een debat over eindtermen, oriëntatieproeven, burgerschap en jongerenparticipatie in het onderwijs met o.a. Astrid Luypaert (Vlaamse Scholierenkoepel), Jonathan Hooft (Vlaamse Vereniging voor Studenten) en  Chris Vleugels, ombudsmedewerker Onderwijs bij het Kinderrechtencommissariaat.

Moderator voor deze seizoensafsluiter is Marleen Vanderpoorten (Open Vld). Als Vlaams Minister van Onderwijs introduceerde zij de idee van leerlingenparticipatie in het onderwijsveld. Om de avond in te leiden en het thema te kaderen, komen Els Ver Eecke en Ilse De Volder (beiden als vertegenwoordigers van de Onderwijsinspectie) resultaten van recent onderzoek toelichten.

Een verslag van de avond? Hierzo!

Sprekers 2016

Deze mensen komen ideeën over het onderwijs delen

Piet Van Avermaet
Spreker "Diversiteit in het onderwijs" (3 mei)
Directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL), verbonden aan de UGent. Het SDL voert onderzoek naar (omgaan met) diversiteit in leercontexten. Dit leidt regelmatig tot vormingen en coachingspakketen om mensen in het werkveld te ondersteunen. Van Avermaet begon zijn loopbaan als onderwijzer. Nadien studeerde hij toegepaste taalkunde en specialiseerde hij zich in tweede taalverwerving en taal assessment. Hij doceert ‘multiculturalisme studies’ aan de UGent. Zijn huidige onderzoeksinteresses zijn o.a. meertaligheid, taalbeleid, diversiteit en sociale ongelijkheid.
Michel Vandenbroeck
Spreker "Jong geleerd, oud gedaan?" (8 juni)
Prof. Michel Vandenbroeck is hoofddocent gezinspedagogiek en voorzitter van de Vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek, aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij leidde (samen met Prof Mathias Urban, University of East London) een onderzoek naar de competenties van professionals in kinderopvang en kleuterschool voor de Europese Commissie. Momenteel leidt hij (met Piet Van Avermaet) een onderzoek naar de leerkansen van kinderen uit kansengroepen bij de aanvang van de kleuterschool en een onderzoek (met Ferre Laevers, KUL) naar de kwaliteit van de Vlaamse kinderopvang.
Jan Elen
Spreker "Alles begint bij de leerkracht" (14 september)
Jan Elen is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is verbonden aan het Centrum voor Instructiepsychologie en –technologie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Tot 2004 was hij het hoofd van de onderwijsondersteunende dienst van de KU Leuven. Daarna is hij mede-oprichter en coördinator geweest van het Expertisenetwerk School of Education, Associatie KU Leuven. Elen verzorgt zowel inleidende als verdiepende colleges over onderwijspsychologie en onderwijstechnologie. Sinds 2014 is hij academisch verantwoordelijk van de specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen. Momenteel is hij senior editor van ‘Instructional Science’.
Astrid Luypaert
Spreker "Wat denkt de leerling/student?" (5 oktober)
Astrid Luypaert is 15, bestuurslid bij de Vlaamse Scholierenkoepel. Ze zetelt in de leerlingenraad van de Sint-Martinusscholen in Asse (Campus Walfergem).
Jonathan Hooft
Spreker "Wat denkt de leerling/student?" (5 oktober)
Jonathan Hooft is voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS), de officiële spreekbuis van de student aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten.
Chris Vleugels
Spreker "Wat denkt de leerling/student?" (5 oktober)
Chris Vleugels is Adviseur Klachtenlijn en Ombudsmedewerker Onderwijs bij het Kinderrechtencommissariaat.

Nieuws vers van ’t vat

Leraar als vrij beroep: minder planlast, meer werklust

Iedereen kan er – minstens – een opnoemen: een leerkracht die voor hem of haar het verschil maakte. Door te wijzen op een talent en je aan te moedigen dat te ontwikkelen. Of door je over een vak heen te tillen dat je niet lag. Vroeger was de leerkracht ook

Participeren is emanciperen

Vraag het aan marketingjongens en -meisjes van supermarktketens. Vraag het aan je garagist. Vraag het aan de eigenaar van je stamcafé. Allemaal zullen ze hetzelfde zeggen: wat de klant van je product of dienst denkt, is vitale informatie voor elke organisatie. Het onderwijsjaar van Café Futur zou daarom niet volledig

Kleuterparticipatie: vroeg begonnen is snel bij de les

Een weetje: liberalen zijn al sinds het ontstaan van België voorstander van de leerplicht. Een zeldzame en fundamentele uitzondering op het liberale pleidooi voor keuzevrijheid. Daarvoor bestaan goede argumenten. Keuzevrijheid in de tijd In de tijdsgeest van de 19de eeuw speelde het terugdringen van kinderarbeid een grote rol. Zelfs het

Wat & Waar

Café Futur is telkens open vanaf 18u00. Je hoeft je niet als een waaghals in het verkeer te storten, want pas om 19u30 trappen we het inhoudelijke gedeelte af. Zo heb je ook de tijd voor ‘n goed glas en ‘n lekkere hap vooraf. De ideale sfeer dus waar topsprekers, debat en het nakaarten volledig tot hun recht komen. Café Futur sluit telkens om 22u00 de deuren.